Home

Seafaring

Census

Programme

Llansantffraed Church

Probate Records

Llansantffraed Vestry Book

Llanon in WWII

Aberaeron
Poor Law Union

   

 

     

Churchyard Survey

 

Llansantffraed Parish / Community Council

Llanon in WWI

     

Home

Councillors

Meetings Agenda and Minutes

History

Maps

News-Pictures

 Accounts

Statistics

Adre

Cynghorwyr

Mapiau

 Newyddion-Lluniau

 Cyfrifon

Ystadegau

CYNGOR CYMUNED  LLANSANTFFRAED COMMUNITY COUNCIL 

Morfa Esgob o Heol Pennant                  AWP                  Morfa Esgob from Pennant Road   

Croeso i'r tudalennau we yma sy'n gwasanaethu poblogaeth Llanon, Llansantffraed a Nebo, sydd o ddiddordeb i gyn-wladgarwyr a'r led-led y byd.

Mawr obeithion y darganfyddwch fod y tudalennau hyn yn fuddiol am Ardal Gymuned Llansantffraed a gweith-gareddau'r Cyngor Cymuned.

Am wybodaeth ychwanegol dilynwch y cyswllt yma i wefan  Cyngor Cymuned Llansantffraed. 
http://www.cyngorcymunedllansantffraed.org.uk

 

Welcome to these web pages serving the population of Llanon, Llansantffraed and Nebo and of interest to visitors, ex-patriots and their descendants world-wide.

We hope you will find these pages a useful source of information about the Llansantffraed Community Area. 

 To learn more follow this link to Llansantffraed Community Council's website.
http://www.llansantffraedcommunitycouncil.org.uk

 

Cyfarfodydd

Meetings

Cynhelir cyfarfodydd statudol blynyddol ar y Dydd Mawrth cyntaf ym Mis Mai, heblaw yn ystod blwyddyn ethiadol, pan y cynhelir y cyfarfod ar dydd  Mawrth, syn dilyn y pedwerydd ar l yr etholiadol. The Statutory Annual Meeting of the Community Council is held on the first Tuesday in May, except in an election year when it is held on the Tuesday immediately following the fourth day after the election.
Cynhelir y cyfarfodd misol yn Ystafell Ddarllen Llanon ar y Dydd Mawrth cyntaf ymhob mis.  Dechreua'r cyfarfodydd am 8:00 Ordinary meetings are held in Llanon Reading Room on the first Tuesday of every  month, commencing at 8:00pm.
Gosodir agenda a chofnodion, heb eu cadarnhau o'r cyfarfod blaenorol ar hysbysfyrddau'r pentref.
http://www.cyngorcymunedllansantffraed.org.uk/Llansantffraed-CC-cym
Agenda and unconfirmed minutes of the previous meeting are posted on the village notice board and from 2015 on the Community Council website http://www.llansantffraedcommunitycouncil.org.uk/Llansantffraed-CC-eng/
Dylid danfon unrhyw faterion at sylw'r Cyngor Cymuned at  Glerc y Cyngor,  Mr Defer Morgan, Nantgwyn, Lampeter Road, Aberaeron, Ceredigion SA460ED.
 e-bost: clerc.llansantffraed@btinternet.com
Matters for the attention of the Community Council should be sent by letter to: -
The Clerk to the Council, Mr Denfer Morgan, Nantgwyn, Lampeter Road, Aberaeron, Ceredigion SA46 0ED e-mail clerc.llansantffraed@
btinternet.com
Gall y cyhoedd fynychu cyfarfodydd y Gyngor. Ond ar brydiau, gall y cyngor wahaidd y cyhoedd rhag fynychu'r cyfarfodydd, gan benderfyniad arbennig y cyngor, sy'n egluro pam fod trafodaeth agored ar faterion arbennig, yn rhagfarnllyd yng ngolwg y cyhoedd. Members of the public may attend all meetings of the Council. However, on rare occasions the Council may temporarily exclude the public by means of a resolution, which must state the reason why publicity of discussion on a particular item would prejudice the public interest.

Croeso i bawb   Welcome to all

 

Cynlluniwyd arwyddlun Milflwydd Llansantffraed gan Dewi Rowlands Wave Villa, ac arno gwelir Eglwys Llansantffraed (uchaf) ac Eglwys Gadeiriol Tyddewi (chwith).

Honni'r i Dewi Sant gael ei fagu yn Llanon, a chysegrwyd yr eglwys fore yma i Non, mam Dewi.  Felly'r enw Llanon.  Perchenogwyd Morfa Esgob yn ddiweddarach gan Esgobion Tyddewi, ac yma heddiw, y gwelir olion unigryw o ddulliau agored o ffermio, yn deillio yn ol i'r Oesoedd Canol.

Adeiladwyd y Gwladys (dde) gan Henry Harries yn 1863 yn Llansantffraed, a thystia i draddodiad morwrol y gymuned, ynghyd a'r diwydiant adeiladu llongau, a fu mor llwyddiannus yma, yn ystod hanner cyntaf y 19fed ganrif.

 

Arwyddlun Milflwydd  Llansantffraed 

Llansantffraed  Millennium Crest

The Llansantffraed Millennium Crest, designed by Dewi Rowlands Wave Villa, shows Llansantffraed Church (top) and St. David's Cathedral (left).

St. David is reputed to have been brought up in Llanon, which derives its name from an early Church dedicated to Non, mother of St. David.  Later Bishops of St. David's owned Morfa Esgob, which survives today as a rare example of the medieval open field system of agriculture.

The Gwladys (right), built at Llansantffraed in 1863 by Henry Harries, represents the community's maritime tradition and the ship building industry that flourished here in the first half of the 19th century.

 

Cysylltwch ' clerc, twy gyfrwng yr e-bost, ermwyn cysylltu 'r Cyngor Cymuned.       To contact the Community Council email the clerk.   

  Diweddariad olaf  05/02/18        Hawlfraint & Cyfrinachol                                                                       Last updated   05/02/18       Copyright & Privacy     Webmaster