Adre        
Home        

MERCHED Y WAWR 

CANGEN LLANNON

Carwn estyn gwhoddiad i chi ymuno changen Merched y Wawr Llannon

Rydym yn cyfarfod yr 2ail ns Iau am 7:30 o'r gloch yn Festri Siloh

RHAGLEN Y TYMOR 

2014

  9 Ionawr Nyrs Arbenigol y Galon Nyrs Gwenllian Parry
       
  13 Chwefror Gwyliau gyd Teulu Brenhinol Sawdi Arabia Dianne Smith
       
    Pwyllgor Rhanbarth  
       
  13 Mawrth Dathlu Gŵyl Ddewi yn yr Alarch Gwyn  
       
  10 Ebrill Dewis Pwyllgor     Fy Nhrysor i  
       
    Pwyllgor Rhanbarth  
       
  6 Mai: Sadwrn  Ymweliad ag Amgueddfa Plentyndod Castell Newydd Emlyn

TEITHIAU  2004

IWERDDON

FFATRI SIOCLED

SWYDDOGION 2005 - 2006

LLYWYDD

Doreen J IS-LYWYDD Megan D
YSGRIFENNYDD Jennifer J IS-YSGRIFENNYDD Margaret R
TRYSORYDD Myra P IS-DRYSORYDD Ann C
CARDIAU CYFARCH Rhian J POSTERI Eiddwen D
DOSBARTHWRAIG Y WAWR Gillian J TREFNWYR LLUNIAETH Anne V

 Diweddariad olaf  16/04/14        Hawlfraint & Cyfrinachol                                                                       Last updated   16/04/14        Copyright & Privacy     Webmaster