Llanon Homepage

YSGOL  LLANNON  SCHOOL 

Llannon School website http://llannon.ceredigion.sch.uk 

          

 

 

 
  "Mae Ysgol Gynradd Gymunedol Llannon yn ysgol gartrefol sydd yn cynnig profiadau gwerthfawr i'w disgyblion a fydd yn seiliau cadarn iddynt adeiladu arnynt ar hyd eu hoes."  Estyn 2010

 

"Llannon Community Primary School is a homely school that has many good qualities.  It offers valuable experiences to its pupils which will be sound foundations on which they can build throughout their lives."  Estyn 2010

 

 
 

 
 

Llanon Cylch Ti a Fi

A playgroup for parents with babies or toddlers

Come and join us every Wednesday of the school term

2.00 - 3.30pm

at Ysgol Gynradd Gymunedol Llannon.

Like us on Facebook - Llanon Cylch Ti a Fi

https://www.facebook.com/Llanon-Cylch-Ti-a-Fi-1488002001415975/

 

 

 Diweddariad olaf  22/12/17        Hawlfraint & Cyfrinachol                                                                       Last updated   22/12/17        Copyright & Privacy     Webmaster